top of page

קיימות - איך הקמתי את עמותת ארץ כרמל


איך הקמתי את עמותת ארץ כרמל

בהקלטה המצורפת מתוך הפינה היומית שלי ברדיו חיפה אני מספר איך הקמתי ביחד עם חברי עמית ויניר את עמותת ארץ כרמל.

מעשה שהיה כך היה - בשנת 2003 החלטתי שאני מקדם את רעיון הפרדת הפסולת לזרמים. הרעיון המרכזי בתפיסה זו היה איך ניתן ללמד כמה שיותר אנשים לקחת אחריות על הסביבה שלהם, ודרך האשפה שאנו מייצרים זו התחלה מצוינת.

בשלושת השנים הבאות עסקתי בקידום המיזם. למדתי איך ביצעו את מהלך הפרדת הפסולת במדינות שונות, באיזה אמצעים אוספים את הפסולת המופרדת, מה צריך לעשות כדי שהפחים לא יסריחו, באיזו תדירות לפנות את הפחים ובעיקר מה יגרום לתושבים לשתף פעולה ולהפריד אשפה.

מאוד קוותי שהמיזם, שעל הנייר היה רווחי, יממן את עצמו. לצערי לא כך היה הדבר והיה מרחק גדול בין החזון ובין המעשה. ולכן ביחד עם חברי הקמנו את עמותת ארץ כרמל לקידום רעיון הקיימות, כאשר העמותה שימשה את הפלטפורמה הנושאת להנעת המיזם ולהצלחתו.

כיום עמותת ארץ כרמל ממשיכה לקדם את רעיון הקיימות באמצעים פשוטים הניתנים לשכפול בעזרת יצירת מודלים מקיימים ועובדים והדרכה על מודלים אלו. העמותה כיום עוסקת חוץ מאשר בפסולת גם בנושאי מים, מגוון מינים ביולוגי, נטיעות עצים, אנרגיה ירוקה והמון חינוך והסברה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page