top of page

הספר שלי

בקרוב ... 

הספר

התפוח נפל רחוק מהעץ

על ייעודו המפוספס של המין האנושי

ועל יצירת חזון בעולם משתנה

עמיעד לפידות

 

מה הסיבות שהמין האנושי וכדור הארץ נמצאים במסלול של התנגשות ?

מה הוא ייעודו של המין האנושי ?

מה צריך לעשות כדי לחולל שינוי שיציל את המין האנושי ?

 

ספר הביכורים של עמיעד לפידות מגולל את תפיסת העולם של הקיימות מזווית ראייתו.

 

הספר בנוי משלושה חלקים:

חלק ראשון – סיפורו של משה רבנו – הסיפור שלא סופר. משה רבנו היה ככל הנראה הראשון שהבין כי יש בעיה בתרבות בה אנו חיים. כמי שגדל עם השליטים אבל היה שייך לעבדים, הבין משה כי יש כאן בעיה - הפערים הללו הם בלתי נסבלים. איך יכול להיות מצב בו יש כאלו שיש להם הכל ויש כאלו שיש להם כלום? איך נוצרו הפערים הללו? מה המשמעות החברתית והסביבתית של פערים אלו?
ההתנגשות התפיסתית הזו גרמה למשה לברוח ממצריים, מהמוטציה התרבותית של אותם זמנים, ולהסתובב בעולם במשך כשישים שנה. מה קרה למשה בתקופת הזו? איזה חוויות הוא חוה שגרמו לו לעצב את תפיסת עולמו ולאחר מכן להבין שייעודו הוא לקחת את עם העבדים ולייצר איתו חברת מופת שתראה לעולם כי ניתן לעשות דברים אחרת, במציאות המשתנה.  
 
החלק השני של הספר פורס את תפיסת העולם של לפידות, ומהווה פרשנות לחלק הראשון כמו גם ביקורת על המוטציה התרבותית שייצרנו כאן. לא זה מה שהתכוון משה, לא זה מה שהתכוונו גם ישו ומוחמד.
 
חלקו השלישי של הספר נותן כלים מעשיים והניתנים לשכפול ומראה איך ניתן לעשות דברים אחרת.
 
bottom of page