top of page

אודותי

אודותי

איך הפכתי ליזם סביבתי

בשנת 2002 הייתי מיואש, חשבתי שכבר אי אפשר לעשות שום דבר כדי לתקן את העולם ולכן רק רציתי לברוח.


את חיי הבוגרים התחלתי כאיש צבא - פעם חשבתי שביטחון זה הדבר החשוב ביותר במדינה שלנו. ולכן כשהגעתי לגיל שבו אדם מחליט מה לעשות עם עצמו בחיים בחרתי לתת את כל כולי למערכת הצבאית בטחונית. שלוש עשרה שנים מחיי נתתי למערכת הזו, עד שהבנתי שעם כל הכבוד לביטחון על מה נשמור בסוף? על  ערימות זבל? על קרקע מורעלת? על נחלים מזוהמים? הבנתי שיש לנו בעיה בדרך ההתנהלות שלנו בעולם ולכן עזבתי בשנת 2000 את הקריירה הצבאית שלי ובחרתי לפעול בחזית הסביבתית חברתית.


מהר מאוד גיליתי שאנו תקועים - מצד אחד אנשי הסביבה על כל דבר אומרים לא: לא לכבישים, לא לתחנות כוח, לא למחצבות וכן הלאה. ומצד שני מקבלי החלטות, כמו גם הציבור הרחב, לא מבינים את חומרת הנזק של התנהלותנו בעולם.


הבנתי שמה שצריך לעשות זה לייצר מודלים שיראו איך כן. איך כן ניתן לקדם את ערכי הקיימות ולשמור על הסביבה. איך ניתן לחיות בחיים מאוזנים מבחינה חברתית וסביבתית. איך אפשר לקדם בניה ירוקה, מיחזור, טיפול נכון בפסולת, חקלאות בת קיימא, מזון בריא ומקיים וכן הלאה. 


בניתי בית ירוק המגלם את כל הידע שהכרתי על בניה ירוקה. יצרתי מודל של חקלאות בת קיימא ויצרתי מודל של טיפול בפסולת תוך קידום המיחזור וצמצום ההטמנה תוך שיתוף הציבור ביצירת הפיתרון על ידי הפרדת אשפה במקור.

bottom of page